Akkerbouwplaza

is een initiatief van brancheorganisatie akkerbouwWensen voor Onderzoek en Innovatie

Iedereen kan kennisvragen of wensen voor Onderzoek en Innovatie indienen bij de BO Akkerbouw!

Naar Wensen voor Onderzoek en Innovatie

Kennisakker.nl

Kennisakker bundelt onderzoeksrapporten, kennisdocumenten en artikelen over de akkerbouw.

Naar Kennisakker.nl

Overzicht middelen per gewas

Gratis een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per gewas? De BO Akkerbouw biedt u de mogelijkheid om hier een aanvraag te doen.

Naar Overzicht middelen per gewas

Beter bodembeheer

Beter Bodembeheer bundelt alle kennis uit het onderzoek over duurzaam bodembeheer in de landbouw op één plek.

Naar Beter bodembeheer

Handboek bodem en bemesting

De Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten heeft handvatten en concrete adviezen over bemesting en handelingen via één webpagina ontsloten.

Naar Handboek bodem en bemesting

Teeltvoorschriften

Via deze kavel heeft u direct toegang tot alle teeltvoorschriften, zoals deze door de NVWA zijn vastgelegd.

Naar Teeltvoorschriften

(gewas-)rasseninfo

CSAR is een onafhankelijke stichting voor de beoordeling van nieuwe rassen van landbouwgewassen. Door onafhankelijk onderzoek wordt vastgesteld of een nieuw ras zich kan meten of beter is dan de rassen die al in de handel zijn.

Naar (gewas-)rasseninfo

Stichting IRS

Stichting IRS: voor alle informatie over bieten.

Naar Stichting IRS

Cichorei

Deze website geeft alle aan de teelt van cichorei gerelateerde informatie.

Naar Cichorei

Bibliotheek WUR

Veel akkerbouwkennis is vrij beschikbaar: de internetbibliotheek van WageningenUR biedt een mooie entree voor uw zoekopdrachten.

Naar Bibliotheek WUR

CTGB

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u op de website van het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide.

Naar CTGB

Expertisecentrum Graszaad en Graszoden

Vanaf 2008 werken het Agrarisch innovatie en kenniscentrum Rusthoeve en DLV Plant samen bij het praktijkonderzoek voor de graszaad- en graszodenteelt.

Naar Expertisecentrum Graszaad en Graszoden