Deze informatie treft u in het vervolg aan op de website
van BO Akkerbouw
https://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/markt-en-prijsinformatie/opgave-aardappelverwerking/